הסדרה הקלאסית

Grand Classic Series

1

יום א’ 15.9.19 Sunday
יום ב’ 16.9.19 Monday
אודיטוריום חיפה        |

20:00
Haifa Auditorium

שוסטקוביץ: קונצ'רטו לכינור מס' 1
מוסורגסקי – רוול: "תמונות בתערוכה" בליווי וידיאו ארט מקורי

Shostakovich: Violin Concerto No. 1
Mussorgski - Ravel: "Pictures at an Exhibition" Accompanied by video art