קלאסיקטנים ביג בנד חיפה
HAIFA BIG BAND JAZZ ORCHESTRA

1

יום ג’ 24.9.19
מרכז קריגר

20:30