הסדרה האינטימית

The Intimate Series

1

יום ו’ 10.1.20 אודיטוריום חיפה |
11:00
Haifa Auditorium

דבוז'ק: הרביעייה האמריקאית מס' 12
דבוז'ק: סימפוניה מס' 7